RADAR प्रणाली उत्पादनहरूको लागि प्रयोगकर्ता पुस्तिकाहरू, निर्देशनहरू र गाइडहरू।

RADAR Systems Zond Aero 500 Ground penetrating Radar User Manual

राडार प्रणाली Zond Aero 500 ग्राउन्ड पेनिट्रेटिंग रडार सामान्य विवरण सञ्चालन अवस्थामा Zond Aero 500 ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ् रडार (GPR) दुई भागहरू हुन्छन्: निर्मित ब्याट्री 11.1V 8.7 A*h, एन्टेना र नोटबुक 500 सँग एकीकृत भएको कन्ट्रोल युनिट। Windows 7/8/10 र Prism2 सफ्टवेयर वा कुनै अन्य स्ट्यान्डअलोन TCI/IP लगर अन्तर्गत PC संगत कम्प्युटर टाइप गर्नुहोस् (यसपछि...