ABITARE FM-PL12 Vintagई लटकन प्रकाश स्थापना गाइड
ABITARE FM-PL12 Vintagई लटकन लाइट

स्थापना

स्थापना

  1. पर्खाल वा निश्चित ठाउँमा माउन्टिङ प्लेट स्थापना गर्नुहोस्।
  2. पावर कर्ड जडान गर्नुहोस्।
  3. नटको साथ माउन्टिंग प्लेटमा आधार फिक्स गर्नुहोस्। 4. लाइट बल्ब घडीको विपरीत दिशामा स्थापना गर्नुहोस् (बल्ब समावेश छैन)।

कागजातहरू / स्रोतहरू

ABITARE FM-PL12 Vintagई लटकन लाइट [pdf] स्थापना गाइड
FM-PL12, Vintagई पेन्डन्ट लाइट, FM-PL12 Vintagई लटकन प्रकाश, लटकन प्रकाश, प्रकाश

टिप्पणी छोड्नुहोस्

आफ्नो इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछ।