စာရွက်စာတမ်း

lorelli-logo

lorelli ATV-HONDA Electric Ride On Car

lorelli-ATV-HONDA-Electric-Ride-On-Car-product

လုံခြုံမှုလိုအပ်ချက်များ

 1. သတိပေးချက်! The product is not appropriate for children under the age of 18 months due to its maximum speed. Recommended age: from 18 months to 3 years.
 2. သတိပေးချက်! The product shall not be used by children over the age of 36 months due to its insufficient strength. Maximum weight20 kg.
 3. သတိပေးချက်! Never leave your child unattended on this product! This product shall be used under the direct supervision of an adult all the time.
 4. သတိပေးချက်! To avoid the risk of suffocation, remove the plastic cover before using this product. This cover must be disposed of or kept away from toddlers and kids!
 5. သတိပေးချက်! This product is a toy and must be assembled only by adults. Keep the small parts away from the reach of children.
 6. သတိပေးချက်! Do not use it on roadways.
 7. သတိပေးချက်! Wear safety devices during use (helmets, gloves, knee pads, elbow pads)
 8. သတိပေးချက်! လှေကားများ၊ လှေကားထစ်များနှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောမျက်နှာပြင်များသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးပါ။
 9. သတိပေးချက်! Protect from any fireplaces, heating devices, and cookers. Keep away from fire!
 10. သတိပေးချက်! Do not use it near rivers, swimming pools, and other obstacles.
 11. သတိပေးချက်! Prevent collisions with glass on doors, windows, and furniture.
 12. သတိပေးချက်! မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကွဲသည်သို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးလျှင်ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
 13. သတိပေးချက်! Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or the distributor!
 14. သတိပေးချက်! Use at places that are safe for riding such as playgrounds, parks, etc.
 15. သတိပေးချက်! The product must be used with caution because skills are necessary to avoid falling or collisions, which may cause injuries to the user or a third person.
 16. သတိပေးချက်! The product is designed for one child only.
 17. သတိပေးချက်! Do not allow the child to stand up on the seat.
 18. သတိပေးချက်! This toy has no brakes!
 19. သတိပေးချက်! Wear shoes during use.
 20. သတိပေးချက်! Images on the title page and in the instruction are indicative and may differ from the actual product.
 21. သတိပေးချက်! Ensure that the child is trained to control the car, drive it and stop it, and is aware of the safety rules.
 22. သတိပေးချက်! Do not allow the child to touch the wheels or its hands, legs, and clothes near the wheels when the car moves!
 23. သတိပေးချက်! Do not make changes or modifications to the structure and the electrical parts.
 24. သတိပေးချက်! The product is only for domestic use, otherwise, it may cause damage to the user and/ or to a third person.

ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဂရုစိုက်မှု

 1. Before use, check the good working order of the ride-on car. Immediately replace any broken or damaged parts.
 2. Do not leave the ride-on car in wet, very hot, or very cold premises and cover it to protect it from the sunlight.
 3. Don’t use any corrosive or abrasive substances to clean the product. Wipe with a wet cloth and soft soap.
 4. Do not use the ride-on car on the beach and grass terrains because it may cause damage and fast depletion of the engine and battery.
 5. Regularly check for loose bolts.

အစိတ်အပိုင်း

 • A. Body – 1 pc.
 • B. Handlebar – 1 pc.
 • C. Front wheel – 2 pcs.
 • D. Rear wheel – 2 pcs.
 • E. Wheel cove – 4 pcs.
 • F. Bumper – 1 pc.
 • G. Engine – 1 pc.
 • H. Distance piece – 1 pc.
 • I. Steering bar – 1 pc.
 • J. Axle – 1 pc.
 • K. Splint pin – 5 pcs.
 • L. Disk – 7 pcs.
 • M. Charger – 1 pc.
 • N. Instruction – 1 pc.lorelli-ATV-HONDA-Electric-Ride-On-Car-fig-1lorelli-ATV-HONDA-Electric-Ride-On-Car-fig-4lorelli-ATV-HONDA-Electric-Ride-On-Car-fig-5

အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများ: Plastic; Metal

OPERATION MANUAL FOR THE BATTERY AND THE CHARGER

 1. The charging port is located in the rear part. (Photo 13) Battery charging shall be done only by adults and never by children.
 2. Use only the battery and the charger provided by the manufacturer or the distributor!
 3. Regularly inspect the charger for damages on the cable, plug, body, or other parts and in case of damage, it shall not be used until the fault is remedied.
 4. The battery and the charger are not toys!
 5. Remove the charger from the toy before cleaning. Do not water the sound knob, the battery, the battery box, and the charger.
 6. TO REPLACE THE CHARGER, CONTACT THE TRADER OR AN AUTHORIZED SERVICE CENTRE.
 7. Battery charging shall be done under the supervision of an adult. Never forget a charging battery. Check it from time to time.
 8. Do not mix different kinds of batteries or new and used batteries.
 9. Place the batteries with the correct polarity (+and -)
 10. ကုန်ပြီးသောဘက်ထရီများကိုအရုပ်မှဖယ်ထုတ်ရမည်။
 11. Do not cause a short circuit of the power supply terminals.
 12. The battery must be fully charged before the first use. The charging time of the battery must be 9- 10 hours and shall not exceed 15 hours.
 13. When you store the product for a longer time, charge the battery in full and then remove the battery pole. The battery shall be charged at least once a month.
 14. When you install the battery, it is very important to connect correctly the positive and the negative pole. A short circuit may result in damage to the product.
 15. Never rework electrical circuits and connections.
 16. The battery and its components shall not touch any fluid.
 17. When charging the battery, explosion-hazardous gases are generated. Do not charge near sources of heat or easily flammable materials. Charge ONLY in well-ventilated and dry premises.
 18. Do not lift and do not move the battery by using the cables or the charger. This may cause damage to the battery or may cause a fire.
 19. Always wash your hands after handling the battery. The batteries and their accessories contain lead and lead compounds.
 20. Do not open the battery. It contains lead acid and other substances that are toxic and corrosive.
 21. Do not open the charger. Its cables and connections may cause electrical shock.
 22. Do not hit and drop the battery. This may cause serious injuries.
 23. Before charging the battery, check the battery, the charge, the cables, and the connections for wear or damage. Do not charge the battery if any part of it is damaged.
 24. Prevent the battery from becoming completely.
 25. When charging the battery, it shall not be inclined or turned upside down.
 26. Always fix well the battery in the console. If the car overturns, the battery may fall and harm the child.lorelli-ATV-HONDA-Electric-Ride-On-Car-fig-2lorelli-ATV-HONDA-Electric-Ride-On-Car-fig-3

PRODUCT မှတိကျတဲ့

 • Appropriate for ages 18-36 months
 • Maximum weight of child 20 kg
 • 1 storage battery 6V/4AH
 • 1 engine (motor) 30W
 • Car speed 2.8 km/h
 • Charger Inlet: 230V, 50Hz / Outlet: 6V DC 500mA
 • Battery charging time 9-10 hours
 • Car dimensions [cm] 65.5/38.5/43.5
 • Ambient temperature 0 -40 °C

အပူစွမ်းအင်သုံး FUSE

The storage battery has one thermal self-restoring fuse. If the engine, the electrical system, and the battery are overloaded, the thermal fuse is automatically switched off and the power supply of the car is switched off too. After 20 seconds, the thermal fuse will automatically restart, the car power supply will be restored and it will resume its normal operation. If in the course of normal operation, the thermal fuse is triggered multiple times, please contact the trader or an authorized service center. To prevent triggering the thermal fuse, please follow these recommendations:

 • Do not overload the car! Maximum weight 20 kg
 • do not connect articles to be pulled by the car.
 • do not wet water or other liquids the components of the electrical system.
 • do not alter the electrical circuit.

Warning for the battery 

 1. When you store the car for a longer time, charge the battery in full and then remove the battery pole. The battery shall be charged at least once a month.
 2. When you install the battery, it is very important to connect correctly the positive and the negative pole. A short circuit may result in damage to the product.

ဤထုတ်ကုန်အားအိမ်သုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့်မစွန့်ပစ်ခြင်းဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ပါ။ (2012/19/EU)

Check the recommendations to local authorities about recycling (Only for Europe).

HONDA” and the product design in the packing are subject to the intellectual property rights of Honda Motor Company. They are used by Ningbo Prince Toys Co., Ltd. based on a letter of authorization.

Produced for Didis LTD in China
တင်သွင်းသူ - Did is Ltd., Bulgaria, Shu men, 6 Trakia-iztok Street, Phone: +359 54 850 830 e-mails: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]; [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်].

စာရွက်စာတမ်းများ / အရင်းအမြစ်များ

lorelli ATV-HONDA Electric Ride On Car [pdf] လမ်းညွှန်လက်စွဲ
HONDA ATV Electric Ride On Car, HONDA ATV, Electric Ride On Car, Ride On Car, On Car, ATV-HONDA Electric Ride On Car

မှတ်ချက် Leave

သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။