AT&T Butang besar / sistem paparan besar / sistem menjawab dengan ID pemanggil / panggilan menunggu [CL4940] Manal Pengguna

Butang besar AT&T/telefon paparan besar/sistem menjawab dengan ID pemanggil/panggilan menunggu [CL4940] Manal Pengguna – PDF Dioptimumkan AT&T Butang besar/telefon paparan besar/sistem menjawab dengan ID pemanggil/panggilan menunggu [CL4940] Manal Pengguna – PDF Asal

Manual Pengguna AT&T Big Display & Big Display Phone [CL4940, CD4930]

Manual pengguna CL4940/CD4930 Butang besar/telefon paparan besar/sistem menjawab dengan ID pemanggil/panggilan menunggu Tahniah atas pembelian produk AT&T ini. Sebelum menggunakan produk AT&T ini, sila baca bahagian Maklumat keselamatan penting pada halaman 52 manual ini. Sila baca dengan teliti manual pengguna ini untuk semua operasi ciri dan maklumat penyelesaian masalah yang diperlukan untuk memasang …