Manual Pengguna Fon Kepala Wayarles JBL BAR21SUBMK2

Fon Kepala Wayarles JBL BAR21SUBMK2 Muat turun kad jaminan penuh dan maklumat keselamatan serta maklumat berguna lain daripada kami webtapak: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks ARAHAN KESELAMATAN PENTING Untuk semua produk Baca arahan ini. Simpan arahan ini. Patuhi semua amaran. Ikut semua arahan. Bersihkan hanya dengan kain kering. Jangan sekat sebarang bukaan pengudaraan. Pasang radas ini mengikut…