Manual Pengguna Fon Kepala Wayarles JBL BAR21SUBMK2

Pastikan penggunaan selamat fon kepala wayarles JBL BAR21SUBMK2 dengan arahan keselamatan yang penting ini. Dapatkan maklumat yang berguna, termasuk butiran waranti dan maklumat keselamatan, pada JBL webtapak. Ikut arahan pengilang, gunakan aksesori tertentu sahaja dan rujuk kepada kakitangan perkhidmatan yang berkelayakan untuk sebarang pembaikan yang diperlukan.