Arahan Jauh Pintar SAMSUNG RMCSPB1SP1

Alat Jauh Pintar Samsung (Kuasa) Tekan untuk menghidupkan atau mematikan Projektor. (Pembantu Suara) Menjalankan Pembantu Suara. Tekan dan tahan butang, sebut arahan, kemudian lepaskan butang untuk menjalankan Pembantu Suara. • Bahasa dan ciri Pembantu Suara yang disokong mungkin berbeza mengikut wilayah geografi. Pastikan alat kawalan jauh lebih daripada 0.6 inci…