Apple Watch Ultra ухаалаг цагны хэрэглэгчийн гарын авлага

Хэт ухаалаг цагны хэрэглэгчийн гарын авлага Ultra ухаалаг цагийг үзэх Apple цагийг ашиглахаасаа өмнө дахинview Apple Watch Ultra хэрэглэгчийн гарын авлагыг support.apple.com/guide/watch-ultra дээрээс авна уу. Баримт бичгийг ирээдүйд лавлах зорилгоор хадгална уу. Аюулгүй байдал ба харьцах Apple Watch Ultra хэрэглэгчийн гарын авлагын "Аюулгүй байдал ба зохицуулалт" хэсгийг үзнэ үү. Apple Watch, түүний үйлдлийн систем, эрүүл мэндийн мэдрэгч нь эмнэлгийн төхөөрөмж биш юм. Радиод өртөх…