МЭДЭГДҮҮЛЭГЧ 30-2021-24 ба 30-2021E-24 Хэт ягаан туяаны дөл илрүүлэгчийн хэрэглэгчийн гарын авлага

30-2021-24, 30-2021E-24 загваруудаас өндөр мэдрэмтгий Пиротектор хэт ягаан туяаны дөл илрүүлэгч болон түүний хэрэглээний талаар мэдэж аваарай. Дотор хэрэглээнд зориулагдсан эдгээр мэдрэгч нь янз бүрийн бүсэд тохиромжтой бөгөөд 24 VDC дээр ажилладаг. Энэхүү эзэмшигчийн гарын авлага нь угсралт, ашиглалт, засвар үйлчилгээний талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулдаг.