Logic Pro хэрэглэгчийн гарын авлагад зориулсан Apple 028-00548 хяналтын гадаргуугийн дэмжлэгийн гарын авлага

028-00548 Logic Pro-д зориулсан хяналтын гадаргуугийн дэмжлэгийн гарын авлага Logic Pro хяналтын гадаргуугийн дэмжлэгийн агуулга.view 6 Mackie Control 8 Mackie Control overview 8 Mackie Control дэлгэц 9 Mackie Control сувгийн зурвас 11 Mackie Control хуваарилах товчлуурууд 14 Mackie Control fader bank товчлуурууд 28 Функцийн товчлуурууд 31 Өөрчлөгч товчлуурууд 32 Автоматжуулалт …