apple Core i5 2.0 MacBook Pro зөөврийн компьютерын хэрэглэгчийн гарын авлага

apple Core i5 2.0 MacBook Pro зөөврийн компьютер хэрэглэгчийн гарын авлага Review MacBook Pro-г ашиглахаасаа өмнө MacBook Pro Essentials гарын авлага. View гарын авлагыг support.apple.com/guide/macbook-pro дээрээс эсвэл Apple Books-аас (боломжтой бол) татаж авна уу. Баримт бичгийг ирээдүйд лавлах зорилгоор хадгална уу. Аюулгүй байдал ба ашиглалт MacBook Pro Essentials гарын авлагын "Аюулгүй байдал, харьцах ажиллагаа, зохицуулалтын мэдээлэл" -ийг үзнэ үү. зайлсхийх…