JETSON цахилгаан дугуйн хэрэглэгчийн гарын авлага

JETSON цахилгаан унадаг дугуйн хэрэглэгчийн гарын авлага Аюулгүй байдлын анхааруулга Ашиглахын өмнө хэрэглэгчийн гарын авлага болон аюулгүй байдлын анхааруулгыг анхааралтай уншиж, аюулгүй байдлын бүх зааврыг ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байгаа эсэхээ шалгана уу. Зохисгүй ашиглалтын улмаас учирсан хохирол, хохиролыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна. Үйл ажиллагааны мөчлөг бүрийн өмнө оператор нь …