JBL L75MS нэгдсэн хөгжмийн системийн хэрэглэгчийн гарын авлага

JBL L75MS Хөгжмийн нэгдсэн систем Хөгжмийн нэгдсэн систем Хайрцагны агуулгыг шалгах Чанга яригчийн байршлыг тодорхойлох Чанга яригчийг хана, номын шүүгээ, шүүгээ зэрэг хажуугийн хилийн ойролцоох байдалд үндэслэн басс контурын шилжүүлэгчийг тохируулна уу. Хилийн ойролцоо байх үед басс түвшинг хадгалахын тулд унтраалга нь -3dB байрлалд байх ёстой ...