anko Mini Blender Bottle-ийн хэрэглэгчийн гарын авлага

Энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлага нь anko Mini Blender Bottle-ийн аюулгүй байдлын чухал арга хэмжээ, тухайлбал хүүхдийн тухай сэрэмжлүүлэг, цахилгааны болзошгүй аюулыг багтаасан болно. Эдгээр дагахад хялбар зааварчилгааг ашиглан бүтээгдэхүүнээ зөв ажиллуулж, гэмтэл бэртлээс зайлсхий.