Jetson JBOLT-BLK Bolt Хэрэглэгчийн гарын авлага дээрх цахилгаан эвхдэг дугуй

Jetson JBOLT-BLK Bolt Эвхэгддэг цахилгаан унадаг дугуй Аюулгүй байдлын анхааруулга Ашиглахын өмнө хэрэглэгчийн гарын авлага болон аюулгүй байдлын сэрэмжлүүлгийг анхааралтай уншиж, аюулгүй байдлын бүх зааврыг ойлгож хүлээн авна уу. Зохисгүй ашиглалтын улмаас учирсан хохирол, хохиролыг хэрэглэгч өөрөө хариуцна. Үйл ажиллагааны мөчлөг бүрийн өмнө оператор нь …