Honeywell Cooper Wheelock NS цувралын эвэрт дохиолол ба NH цувралын эвэр эзэмшигчийн гарын авлага

Энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлагаас Honeywell Cooper Wheelock NS цувралын эвэрт дохио болон NH цувралын эвэрний талаар мэдэж аваарай. Эдгээр олон талын хананд суурилуулсан төхөөрөмжүүд нь NFPA 72/ANSI 117.1/UFC болон UL стандартын 1971, 464-ийн хамгийн сүүлийн үеийн шаардлагад нийцэхийн зэрэгцээ гэрэл мэдрэмтгий эпилепситэй холбоотой ADA-ийн шаардлагыг хангадаг.