Anko 43126217 Видео хурлын гэрэл клип хэрэглэгчийн гарын авлага

Видео хурлын гэрлийн хавчаар Хэрэглэгчийн гарын авлага43126217 43126217-Видео хурлын гэрэл хавчаар – IM -V Уран бүтээл баталгаажсан огноо: 01.12.2021 ЦААС: 80гр/см Тод цагаан бүрээгүй цаас ХЭВЛЭХ ӨНГӨ: PRINT FINISH: 32 талдаа Хэвлэх Өнгө: 3200 талдаа 5600 талтай. -3.5K LED хүч 10 Вт гэрлийн горимууд Байгалийн цагаан, дулаан цагаан, хүйтэн цагаан Гэрэл тус бүрт XNUMX түвшин ...