HomeMEDiCS BM-AC107-1PK биеийн уян хатан агаар шахах сунгах дэвсгэр зааварчилгаа

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression Stretching Mat хэрэглэгчийн гарын авлага нь цахилгаан цочрол, түлэгдэлт, гэмтэл бэртлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зэрэг дэвсгэрийг ашиглах аюулгүй байдлын чухал зааварчилгааг агуулдаг. Энэхүү гарын авлагад дэвсгэрийг зөвхөн зориулалтын дагуу ашиглах, HoMedics-ээс зөвлөдөггүй хавсралтуудыг ашиглахгүй байхыг хэрэглэгчдэд зөвлөж байна. Хэрэглэгчид хэрэглэхийн өмнө бүх зааврыг уншиж, агаарын нүхийг хөвөн, үсгүй байлгах нь чухал юм. Энэ бүтээгдэхүүн нь эмнэлгийн хэрэглээнд зориулагдаагүй болно.