OMRON HEM-7155T-EBK дээд гарын цусны даралт хэмжих автомат зааварчилгаа.

Omron брэндийн HEM-7155T-EBK дээд гарын цусны даралт хэмжих автомат төхөөрөмж нь цусны даралт болон импульсийн хурдыг хэмжихэд зайлшгүй шаардлагатай төхөөрөмж юм. Энэхүү дижитал монитор нь цусны даралтыг хэмжих осциллометрийн аргыг ашигладаг бөгөөд уншилтын хамт анхааруулах дохио өгдөг. Зааврыг уншиж, өөрийн цусны даралтын талаар тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл эмчээсээ зөвлөгөө авснаар аюулгүй байдлаа хангана уу. Зааварчилгааны гарын авлага дахь Аюулгүй байдлын чухал мэдээллийг дагаж мониторыг гэмтээхээс сэргийлнэ үү.

COMFIER B15S Бүрэн автомат гарын дээд даралт хэмжигч хэрэглэгчийн гарын авлага

Энэхүү дэлгэрэнгүй хэрэглэгчийн гарын авлагаас COMFIER B15S бүрэн автомат дээд гарын цусны даралт хэмжигчийг хэрхэн аюулгүй, үнэн зөв ашиглах талаар суралцаарай. Систолын болон диастолын цусны даралт, импульсийн хурдыг хэмжиж, үйл ажиллагааны доголдлоос зайлсхийхийн тулд зааврыг анхааралтай дагаж мөрдөнө.

OMRON M3 Comfort (HEM-7155-E) Автомат дээд гарын цусны даралт хэмжигч зааварчилгаа

Энэхүү зааварчилгааны гарын авлагаас OMRON M3 Comfort HEM-7155-E дээд гарын цусны даралтын автомат хэмжигчийг хэрхэн аюулгүй, зөв ​​ашиглах талаар мэдэж аваарай. Энэхүү төхөөрөмж нь насанд хүрэгсдийн цусны даралт болон импульсийн давтамжийг осциллометрийн аргаар хэмждэг бөгөөд зүрхний тогтмол бус цохилтыг анхааруулах дохио өгдөг. Өөрийнхөө цусны даралтын талаар тодорхой мэдээлэл авахын тулд эмчээс зөвлөгөө аваарай.

OMRON HEM-7361T-EBK дээд гарын цусны даралт хэмжих автомат зааварчилгаа.

OMRON HEM-7361T-EBK дээд гарын цусны даралтын автомат хэмжигчээр цусны даралт болон импульсийн хурдыг хэрхэн найдвартай, үнэн зөв хэмжих талаар мэдэж аваарай. Энэхүү төхөөрөмж нь осциллометрийн аргыг ашиглан дижитал уншилтыг өгдөг бөгөөд зүрхний тогтмол бус цохилтыг илрүүлдэг. Цусны даралтын талаар тодорхой мэдээлэл авахын тулд эмчээсээ зөвлөгөө аваарай.

OMRON HEM-7143T1-EBK дээд гарын цусны даралт хэмжих автомат зааварчилгаа.

OMRON HEM-7143T1-EBK дээд гарын цусны даралтын автомат хяналтын заавар нь төхөөрөмжийг аюулгүй, зөв ​​ашиглахад зориулсан иж бүрэн гарын авлага юм. Энэхүү монитор нь насанд хүрэгсдийн цусны даралт, импульсийн хурдыг хэмжихэд осциллометрийн аргыг ашигладаг бөгөөд зүрхний тогтмол бус цохилтыг илрүүлдэг. Энэ гарын авлагыг цаашид лавлах зорилгоор хадгалж, цусны даралтын талаар тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл эмчээс зөвлөгөө аваарай.

OMRON HEM-7155-E M3 Comfort дээд гарын цусны даралт хэмжих автомат зааварчилгаа

Энэхүү иж бүрэн гарын авлагаас OMRON HEM-7155-E M3 Comfort дээд гарын цусны даралтын автомат хэмжигчийг хэрхэн аюулгүй, үнэн зөв ашиглах талаар суралцаарай. Энэ төхөөрөмж нь насанд хүрсэн өвчтөнүүдийн цусны даралт, импульсийн хурдыг хэмжихэд зориулагдсан бөгөөд хэмжилтийн үед зүрхний тогтмол бус цохилтыг илрүүлдэг. Энэ гарын авлагыг цаашид лавлах зорилгоор хадгалж, өөрийн цусны даралтын талаар тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл эмчээс зөвлөгөө аваарай.

GMC Plus X3 гарын дээд гарын цусны даралт хэмжих автомат хэрэглэгчийн гарын авлага

GMC Plus дээд гарын цусны даралт хэмжигч X3 загварыг хэрхэн ашиглах талаар манай хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй гарын авлагаас суралцаарай. Бодит бүдэг бадаг хэмжих технологиор тоноглогдсон загвар X3 нь систолын болон диастолын цусны даралт, импульсийн хурдыг үнэн зөв унших боломжийг олгодог. Гэрийн орчинд насанд хүрсэн хэрэглэгчдэд тохиромжтой.

OMRON HEM-7600T-E Автомат гарын дээд гарын цусны даралт хэмжих заавар

HEM-7600T-E дээд гарын цусны даралтын автомат хэмжигчийг хэрхэн зөв ашиглах талаар Omron-ын энэхүү иж бүрэн зааварчилгааны гарын авлагаас суралцаарай. Цусны даралт болон импульсийн хурдыг үнэн зөв уншихын тулд өгсөн аюулгүй байдлын мэдээллийг дагаж мөрдөөрэй. Өрхийн хэрэглээнд нэн тохиромжтой энэхүү дижитал дэлгэц нь зүрхний тогтмол бус цохилтыг илрүүлдэг бөгөөд зөвхөн насанд хүрэгчдэд зориулагдсан. Энэ гарын авлагыг цаашид лавлах зорилгоор хадгалж, цусны даралтын талаар тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл эмчээс зөвлөгөө аваарай.

OMRON HEM-7143T2-ESL дээд гарын цусны даралт хэмжих автомат зааварчилгаа.

Omron HEM-7143T2-ESL дээд гарын цусны даралтын автомат хэмжигчийг хэрхэн аюулгүй, зөв ​​ашиглах талаар энэхүү дэлгэрэнгүй хэрэглэгчийн гарын авлагаас олж мэдээрэй. Төхөөрөмжийн онцлог, зориулалт, аюулгүй байдлын чухал мэдээллийн талаар мэдэж аваарай. Цаашид лавлах зорилгоор энэхүү гарын авлагыг хадгалж, цусны даралтын үзүүлэлтийнхээ талаар тодорхой мэдээлэл авахыг хүсвэл эмчээсээ зөвлөгөө аваарай.

Health Life HL858CG Автомат дээд гарын цусны даралт хэмжих заавар

Энэхүү зааварчилгааны гарын авлагаас HL858CG дээд гарын цусны даралтын автомат хяналтын төхөөрөмжийн талаар бүгдийг мэдэж аваарай. Энэхүү жоргүй зардаг төхөөрөмж нь насанд хүрэгчдэд зориулагдсан бөгөөд Bluetooth мэдээлэл дамжуулах, цусны даралтын түвшинг хянах эрсдэлийн ангиллын үзүүлэлттэй. Эмнэлгийн зөвлөгөө авахын тулд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчээсээ зөвлөгөө аваарай.