Magsafe цэнэглэгчтэй apple Airpods Pro хэрэглэгчийн гарын авлага

Magsafe цэнэглэгчтэй apple Airpods Pro Дууны хэмжээг тохируулахын тулд дээш эсвэл доош шударна уу. Товчийг удаан дар. Идэвхтэй дуу чимээг арилгах болон Ил тод байдлын горимд шилжих. Хяналтын төв дэх аудио хяналтууд. Хяналтын төвийг нээхийн тулд баруун дээд булангаас доош шударна уу. Аудио сонголтыг харахын тулд дууны түвшнийг удаан дар. iPhone эсвэл iPad-д холбогдоно уу. Wi-Fi-д холбогдох…