Mous A-527 MagSafe нийцтэй цэнэглэгчийн заавар

Эдгээр зааврын дагуу Mous A-527 MagSafe нийцтэй цэнэглэгчийг хэрхэн тохируулах, аюулгүй ашиглах талаар олж мэдээрэй. Хэт их халах, гэмтэхээс сэргийлэхийн тулд утас болон цэнэглэгчийн хооронд зөв тохируулж, металл зүйл байрлуулахаас зайлсхий. Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд MagSafe-тэй нийцтэй утас эсвэл утасны гэртэй хамт ашигла.