LOL SURPRISE 576303 ухаалаг цагны хэрэглэгчийн гарын авлага

LOL гэнэтийн бэлэгтэй танилцаарай! 2.0 болон 576303 загварын дугаарт зориулсан Smartwatch & Camera 576310 хэрэглэгчийн гарын авлага. Sprints-тэй хэрхэн харьцах, Diva-н загваруудыг өөрчлөх, түүний онцлогуудыг судлах. Англи, Испани, Франц, Голланд, Герман, Итали, Польш хэлээр боломжтой.