STIEBEL ELTRON 233307 WPSF давсны уусмалд хадгалсан дүүргэгчийг суурилуулах гарын авлага

STIEBEL ELTRON 233307 WPSF давсны уусмалд хадгалсан дүүргэх хэсэг Ерөнхий мэдээлэл Энэхүү баримт бичиг нь мэргэшсэн гэрээт гүйцэтгэгчдэд зориулагдсан болно Тайлбар: Төхөөрөмжийг ашиглахын өмнө эдгээр зааврыг анхааралтай уншиж, цаашид лавлах зорилгоор хадгална уу. Шаардлагатай бол эдгээр зааврыг шинэ хэрэглэгчдэд дамжуулна уу. Энэхүү баримт бичигт байгаа бусад тэмдэгтүүд Тайлбар: Ерөнхий мэдээллийг зэргэлдээх тэмдгээр тодорхойлно. …