Хэрэглэгчийн гарын авлага, заавар, гарын авлага TAG Бүтээгдэхүүн.

TAG T4T599 Toyota Rav4 костюмны хүнд даацын чирэх гарын авлага

Энэхүү хэрэглэгчийн гарын авлагад 4-599-4-ны хооронд Toyota Rav02 загварт зориулагдсан T2013T12 хүнд даацын чирэх машиныг суурилуулах зааврыг алхам алхмаар өгсөн болно. Үүнд шаардлагатай ECU, холбох байршил, эргүүлэх моментийн хүснэгтийн талаарх мэдээлэл орно. Баталгаат зарга авах бол SWD-тэй холбоо барина уу.