MIKO 3 бүтээгдэхүүний хэрэглэгчийн гарын авлага, заавар, гарын авлага.

MIKO 3 EMK301 автомат өгөгдөл боловсруулах нэгжийн хэрэглэгчийн гарын авлага

MIKO 3 EMK301 Мэдээлэл боловсруулах автомат нэгж Miko 3-ийг ашигласнаар та miko.ai/terms дээрх нөхцөл, бодлогыг, түүний дотор Miko-н нууцлалын бодлогыг зөвшөөрч байна. Анхааруулга - Цахилгаанаар ажилладаг бүтээгдэхүүн: Бүх цахилгаан бүтээгдэхүүний нэгэн адил цахилгаан цочролоос сэргийлэхийн тулд харьцах, ашиглах явцад урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дагаж мөрдөх ёстой. Анхааруулга - Батерейг зөвхөн цэнэглэх хэрэгтэй ...