പ്യുവർ ഗിയർ 63900PG 15W ഫാസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ് യൂസർ മാനുവൽ

ഈ ഉപയോക്തൃ മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ച് 63900PG 15W ഫാസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക. സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ ചാർജിംഗ് ഉറപ്പാക്കാൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും മുൻകരുതലുകളും FCC റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ പ്രസ്താവനയും കണ്ടെത്തുക. MagSafe® കേസുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, ഈ പ്യുവർ ഗിയർ ഉൽപ്പന്നം അതിവേഗ വയർലെസ് ചാർജിംഗിനുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ പരിഹാരമാണ്.

PURE GeaR B08XGNB359 ഫാസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ് യൂസർ മാന്വൽ

ഈ ഉപയോക്തൃ മാനുവൽ ഉപയോഗിച്ച് PURE gear B08XGNB359 ഫാസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക. സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും മുൻകരുതലുകളും ഒരു വർഷത്തെ പരിമിത വാറന്റിയും നേടുക. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ ചാർജിംഗ് ഉറപ്പാക്കുകയും കേടുപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.