കുബിനോ ലോഗോ

വേവ് പ്ലസ് ലോഗോ

സ്മാർട്ട് ലീക്ക് പ്രൊട്ടക്ടർ

കുബിനോ ലോഗോ

The Smart leak protector monitors and controls your water supply and senses water leakage. It is an ideal automation solution for water supply control in apartments, houses,s or for your irrigation system.

പാക്കേജ് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ

Standard package contains:
Smart Leak Protector, water leakage sensor, two mounting plugs with ascrew M6X45mm, Installation Manual
When ordering accessories, the package may also contain any of: 24VDC power supply adapter, water meter with pulse reader, water valve with electric coil

ഇൻസ്റ്റലേഷൻ

 1. To prevent electrical shock and/or equipment damage, do not connect the power supply adapter to electrical power before completing installation or during maintenance.
 2. Be aware that even if the power supply adapter is not connected to the main electrical power, some voltagഇ വയറുകളിൽ തുടരാം - ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടരുന്നതിന് മുമ്പ്, വോളിയം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകtagഇ വയറിങ്ങിൽ ഉണ്ട്.
 3. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സമയത്ത് അബദ്ധത്തിൽ ഉപകരണം ഓണാക്കാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക.
 4. Install the device exactly according to this installation manual – see attached are installation diagrams (on the opposite side):
  1. Connect the water meter, water valve, water sensor, and power supply. Put aside the two blind covers and decoration frame. Carefully lift the upper part of Smart Leak Protector housing to reveal the terminal for wire connections, marked with + – signs. Use the knife to make a hole in the cable fitting at the bottom of the Smart Leak protector housing.
  Connect the water meter, water valve, and leak detector to Qubino Smart Leak Protector as indicated in the picture:
  2. Finally connect the 24VDC power supply as indicated. Make sure that you pull the cables through the cable fitting.
  3. Close the Smart Leak Protector housing. Make sure that the cabling inside the housing is not clamped by the housing. Place the Qubino module on the right-hand side of the box as indicated in picture 2. Make sure the Qubino module antenna is placed next to the housing wall as indicated in picture 2 (see arrow 1). Place the two blind covers as indicated in the picture. Place the blind cover with the label on it in the rightest position (see arrow 2). Press the blinds until you hear a click.
  4. Mark the position of the mounting holes Place the Smart Leak Protector housing in a suitable place on the wall. Use a pencil to mark the position of the mounting holes. See picture 3.
  5. Drill the mounting holes and install the Smart Leak Protector Use the 6mm drill. Drill the holes at markings 45mm deep. Insert fixings into holes, place the Smart Leak Protector over the holes and insert the two screws. Tighten the screws all the way. See picture 4.
  6. പവർ അഡാപ്റ്റർ ഒരു പവർ let ട്ട്‌ലെറ്റിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുക.
  7. Power on the Smart Leak Protector Press the Power-on button on Smart Leak Protector. The white light indicates the Smart Leak Protector is turned on. See picture5.
  8. Include the device into the Z-Wave network See Z-Wave inclusion section and picture 6.
 5. If you have a connected water valve*, press the water valve push button of Smart Leak Protector. Check that the water valve is closed (the water flow meter is steady) and that the button light indicator is ON. Press the button again and verify that the water valve is open (the water flow meter is turning) and that the button light indicator is OFF.

*NOTE: your water valve must be of the “Normally Open Valve” type. See your water valve manual for details.

സുരക്ഷിത വിവരം

വൈദ്യുതാഘാതത്തിന്റെ അപകടം!
Installation of this device requires a great degree of skill and may be performed only by a licensed and qualified electrician. Please keep inmind that even when the device is turned off, the voltage ഉപകരണത്തിന്റെ ടെർമിനലുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം.
കുറിപ്പ്!
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങൾ കവിയുന്ന ലോഡുകളിലേക്ക് ഉപകരണം കണക്റ്റുചെയ്യരുത്.
Connect the device exactly as shown in the provided diagrams. Improper wiring may be dangerous and result in equipment damage.

Z-WAVE ഉൾപ്പെടുത്തൽ

സ്മാർട്ട്സ്റ്റാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തൽ

Qubino 09285 Smart Leak Protector- QR Code 2

 1. Scan QR code on device label and add S2 DSK to Provisioning List in the gateway (hub)
 2. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്ക് ഉപകരണം ബന്ധിപ്പിക്കുക
 3. Inclusion will be initiated automatically within a few seconds of connection to the power supply and the device will automatically enroll in your network (when the device is excluded and connected to the power supply it automatically enters the LEARN MODE state).

മാനുവൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ

 1. നിങ്ങളുടെ Z-Wave ഗേറ്റ്‌വേയിൽ (ഹബ്) ചേർക്കുക/നീക്കം ചെയ്യൽ മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക
 2. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്ക് ഉപകരണം ബന്ധിപ്പിക്കുക
 3. Press the water valve button on Smart Leak Detector 3 times within 3 seconds (1 click per second). The device has to get an On/Off signal 3 times,.
 4. A new device will appear on your dashboard
  കുറിപ്പ്: In case of S2 Security inclusion a dialog will appear prompting you to enter the corresponding PIN number (5 underlined digits) that are written on the module label and the label inserted in the packaging (check the exampചിത്രം).
  പ്രധാനപ്പെട്ടത്: The PIN code must not be lost

Z-WAVE EXCLUSION/Reset

ഇസഡ്-വേവ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ

 1. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്ക് ഉപകരണം ബന്ധിപ്പിക്കുക
 2. ഉപകരണം നിങ്ങളുടെ Z-Wave ഗേറ്റ്‌വേയുടെ (ഹബ്) നേരിട്ടുള്ള പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ നടത്താൻ കൈയിൽ പിടിക്കുന്ന Z-Wave റിമോട്ട് ഉപയോഗിക്കുക
 3. നിങ്ങളുടെ Z-Wave ഗേറ്റ്‌വേയിൽ (ഹബ്) ഒഴിവാക്കൽ മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക
 4. Press the water valve button on Smart Leak Detector 3 times within 3 seconds
 5. The device will be excluded from your network, but any custom configuration parameters will not be erased.

NOTE1: കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് നെറ്റ്‌വർക്ക് വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉപകരണത്തെ LEARN MODE അനുവദിക്കുന്നു.
NOTE2: After the device is excluded you should wait 30seconds before performing re-inclusion.

ഫാക്ടറി റീസെറ്റ്

 1. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലേക്ക് ഉപകരണം ബന്ധിപ്പിക്കുക
 2. Within the first minute the device is connected to the power supply, press the water valve button on Smart Leak Detector 5 times within 5 seconds

By resetting the device, all custom parameters previously set on the device will return to their default values, and a node ID will be deleted.
Use this reset procedure only when the gateway (hub) is missing or otherwise inoperable.
ശ്രദ്ധിക്കുക: See the extended manual for custom settings and parameters available for this device.

പ്രധാന നിരാകരണം

Z-Wave wireless communication is not always 100% reliable. This device should not be used in situations in which life and/or valuables are solely dependent on its functioning. If the device is not recognized by your gateway (hub) or shows up incorrectly, you may need to change the device type manually and make sure your gateway (hub) supports ZWave

Plus devices. Contact us for help before returning the product:http://qubino.com/support/#email

മുന്നറിയിപ്പ്

തരംതിരിക്കാത്ത മുനിസിപ്പൽ മാലിന്യങ്ങളായി വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യരുത്, പ്രത്യേക ശേഖരണ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ലഭ്യമായ ശേഖരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഇലക്‌ട്രിക്കൽ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിലോ മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിലോ വലിച്ചെറിയുകയാണെങ്കിൽ, അപകടകരമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭൂഗർഭജലത്തിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പഴയ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ പുതിയവ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, റീട്ടെയിലർ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഉപകരണം സൗജന്യമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

ELECTRICAL DIAGRAM (24 VDC

Qubino 09285 Smart Leak Protector- ELECTRICAL DIAGRAM

ഡയഗ്രാമിനുള്ള കുറിപ്പുകൾ:

+
-
Q
I1
I2
I3
TS
Positive lead (+VDC)
The negative lead (-VDC)
Output for the electrical device (load) no. 1
The input used for the water-leak detector
The input used for the water meter pulse reader
Input for push-button switch
Input for temperature sensor (not used in
Smart Leak Protector)

മുന്നറിയിപ്പ്:
The durability of the device depends on the applied load. For resistive loads (light bulbs, etc.) and 10A current consumption of an electrical device, the product’s lifespan exceeds 100,000 toggles.

സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും

വൈദ്യുത സംവിധാനം 24-30VDC
The rated load current of DC output (resistive load)* 1 X 10A / 24VDC
Output circuit power of DC output (resistive load) 240W (24VDC)
ഓപ്പറേഷൻ താപനില -10 — +40°C (14 — 104°F)
Z-വേവ് പ്രവർത്തന ശ്രേണി വീടിനുള്ളിൽ 30 മീറ്റർ വരെ (98 അടി)
അളവുകൾ (WxHxD) (പാക്കേജ്) 398x220x95 mm / 15,67×8,66×3,74 ഇഞ്ച്
Weight standard package 619 ഗ്രാം / 21,83 z ൺസ്
‘Electricity consumption ക്സനുമ്ക്സവ്
മാറുന്നു റിലേ
F-Wave Repeater അതെ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് (കൾ) Z-wave (868Mhz EU frequency)
Maximum radio-frequency power jrancmittorl in frarinonry hand(c) <2,5 മി

 *In case of loads other than resistive loads, please pay attention to the value of cos φ. If necessary, connect loads less powerful than what they’re rated for – this applies to all motor loads. Max current for cos φ=0,4 is 3A at 24VDC L/R=7ms.

കോഡും ഫ്രീക്വൻസികളും ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു

ZMNHDXY – X, Y values define product version per region. Please check the online extended manual or catalog for the right version.

Get a real Qubino Z-Wave bible! How-to install, use cases, user manual, illustrations, and more. Scan the QR code/follow the  product link below:

https://qubino.com/products/smart-leakage-protector/

Qubino 09285 Smart Leak Protector- QR Code

https://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat2/

ലളിതവൽക്കരിച്ച യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്ഥിരീകരണം

 Hereby, Gap d.o.o. Nova Gorica declares that the radio equipment type Smart Leak Protector Relay is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://qubino.com/products/smart-leak-protector.

FCC കംപ്ലയിൻസ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് (യുഎസിൽ മാത്രം ബാധകം):
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CE declaration of compliance is available on the product page under www.qubino.com.
This user manual is subject to change and improvement without prior notice.

ഗോപ് ഡൂ നോവ ഗോറിക
Ulica Klementa Juga 007, 5250 Solkan, Slovenia
ഇ-മെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു] ; ഫോൺ: +386 5 335 95 00
Web: www.qubino.com; തീയതി: 24.03.2021; വി 1.0

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 2

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 3

Qubino 09285 Smart Leak Protector- 5

പ്രമാണങ്ങൾ / വിഭവങ്ങൾ

Qubino 09285 Smart Leak Protector [pdf] ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഗൈഡ്
09285, Smart Leak Protector

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല.