Прирачник Honeywell In-Wall Smart Switch 39348/ZW4008

Honeywell In-Wall Smart Switch SKU: 39348/ZW4008 Quick Start Ова е безбеден прекинувач за вклучување/исклучување за . За да го вклучите овој уред, поврзете го на вашето напојување. Важни безбедносни информации Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Неуспехот да се следат препораките во овој прирачник може да биде опасно или да го прекрши законот. Производителот, увозникот,…