Упатство за употреба HOMEDICS Total Comfort Deluxe Ultrasonic овлажнител за топла и ладна магла

Добијте ги упатствата за ултразвучниот овлажнител Total Comfort Deluxe, вклучувајќи го моделот за топла и ладна магла UHE-WM130. Следете ги важните безбедносни упатства и регистрирајте го вашиот производ за 2-годишна ограничена гаранција на Homedics.com/register.

HOMEDICS UHE-WM130 Total Comfort Deluxe ултразвучен овлажнител за топла и ладна магла Инструкции

Научете како безбедно да го користите Homedics UHE-WM130 Total Comfort Deluxe Ultrasonic овлажнител со топла и ладна магла. Следете ги овие важни безбедносни мерки на претпазливост за да го намалите ризикот од електричен удар, изгореници и повреди на лица. Секогаш читајте ги упатствата пред употреба и користете го само како што е наменето.