Упатство за корисник Безбедносна камера на отворено на Swann Spotlight

Swann Spotlight надворешна безбедносна камера Упатство за употреба SWIFI-SPOTCAM CAMERA OVERVIEW НАПУВАЊЕ НА КАМЕРАТА Поврзете ја камерата со адаптерот за напојување со помош на кабелот за напојување и етернет, а потоа приклучете го адаптерот за струја во штекер, како што е прикажано подолу. Проверете дали камерата е во опсег од Wi-Fi мрежата на која сакате да се поврзете. …

Упатство за употреба Swann Spotlight Безбедносна камера на отворено SWIFI-SPOTCAM

Упатство за употреба Swann Spotlight Безбедна камера на отворено SWIFI-SPOTCAM - Оптимизиран PDF Swann рефлектор Безбедносна камера на отворено SWIFI-SPOTCAM - оригинален PDF