Spotify Connect - започнете

Spotify Connect Со Spotify Connect, можете да слушате на звучници, телевизори и други уреди користејќи ја апликацијата Spotify како далечинско. Проверете на Spotify насекаде за компатибилни уреди. Ако не ги гледате вашите таму, можете да проверите кај производителот. Започнете Прво, проверете дали: Сите уреди се на иста WiFi мрежа. Вашата апликација Spotify е […]