Прирачник за упатства SUNFORCE Solar Hanging Light

Честитки за купувањето на Sunforce производи. Овој производ е дизајниран според највисоките технички спецификации и стандарди. Ќе обезбеди долгогодишна употреба без одржување. Ве молиме внимателно прочитајте ги овие упатства пред инсталацијата, а потоа чувајте ги на безбедно место за идна референца. Ако во кое било време не сте јасни за овој производ или ви треба дополнителна помош…