Упатство за употреба на паметен телефон Samsung Galaxy A03s

Запознајте се со условите и условите на паметниот телефон Samsung Galaxy A03s со читање на упатството за употреба. Дознајте за грижата за уредот, безбедносната платформа Samsung Knox, безжични предупредувања за итни случаи и повеќе. Откажување од Договорот за арбитража во рок од 30 дена од купувањето. Најдете ги целосните одредби и услови и информации за гаранцијата на уредот или контактирајте со Samsung за повеќе детали.