Упатство за употреба LOWES 4139434 Sierra Pale Oak

LOWES 4139434 Sierra Pale Oak ИМЕ НА ПРОИЗВОД: SIERRA PALE OAK ВНИМАНИЕ: Користете заштитни очила и ракавици кога сечете ламинатни подови. Ламинатни подови ќе создадат прашина од дрво; секогаш користете заштитна маска за прав и исечете го производот на добро проветрено место. Никогаш не допирајте долги рабови; допрете само како што е наведено во ова упатство. Никогаш не користете алатки дизајнирани…