Прирачник за упатство за пренослив водоотпорен звучник artsound PWR02

Научете како да го користите преносливиот водоотпорен звучник ArtSound PWR02 со ова упатство за употреба. Откријте го дијаграмот на производот и лесните упатства за полнење, вклучување/исклучување и ракување со звучникот. Чувајте го ова упатство при рака за идна референца.