Прирачник за инструкции за пиштол за масажа HoMedics PGM-1000-AU Pro

Прирачник за инструкции за Pro Massager и информации за гаранцијатаPGM-1000-AU 1-годишна ограничена гаранција ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА ПРЕД КОРИСТЕЊЕ. ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦИЈА. ВАЖНИ ЗАШТУВАЊА: ОВОЈ АПАРАТ МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ ДЕЦА ОД 16 ГОДИНИ НАПОВРЕМЕ И ЛИЦА СО НАМАЛЕНИ ФИЗИЧКИ, СЕТИЛНИ ИЛИ МЕНТАЛНИ СПОСОБНОСТИ ИЛИ НЕДОСТАТОК НА ИСПИТУВАЊЕ ...