JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar Упатство за употреба

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА За сите производи: Прочитајте ги овие упатства. Чувајте ги овие упатства. Внимавајте на сите предупредувања. Следете ги сите инструкции. Чистете само со сува крпа. Не блокирајте ги отворите за вентилација. Инсталирајте го овој апарат во согласност со упатствата на производителот. Не го инсталирајте овој апарат во близина на извори на топлина како што се…