Прирачник за користење на Apple Core i5 2.0 MacBook Pro за лаптоп компјутер

Apple Core i5 2.0 MacBook Pro Упатство за употреба на лаптоп компјутер Review упатството MacBook Pro Essentials пред да го користите вашиот MacBook Pro. View водичот на support.apple.com/guide/macbook-pro или преземете го од Apple Books (каде што е достапно). Чувајте ја документацијата за идна референца. Безбедност и ракување Видете „Безбедност, ракување и регулаторни информации“ во водичот MacBook Pro Essentials. Избегнувајте…