Упатство за корисникот MacBook Pro

Добредојдовте во вашиот MacBook Pro MacBook Pro автоматски се вклучува кога ќе го кренете капакот. Помошникот за поставување ви помага да започнете со работа. Лента за допир Лентата за допир се менува врз основа на вашата моментална апликација и активност. Користете ја контролната лента од десната страна за да ги прилагодите често користените контроли, како што се јачината на звукот и осветленоста. Допрете за…