Упатство за употреба на паметен Wi-Fi звучник JBL Link Music

ШТО Е ВО КУТИЈАТА ГОРЕ И ПРЕДЕН Притиснете за да го запрете звукот, тајмерот, алармите и одговорите Притиснете >2 за да го активирате вашиот „Помошник на Google“ Осветлете кога е активен НАЗАД Спарување Bluetooth Спарување на микрофон Исклучи/вклучи звук Конекторот за напојување НАПОЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИКОТ НА GOOGLE ПОСТАВУВАЊЕ НА GOOGLE HOME Преземете го Google Home апликација и поставете ја вашата Link Music. Поставување на AirPlay Apple…