Корисничко упатство за одвлажнувач за комерцијален степен на ALORAIR Storm Pro LGR

ALORAIR Storm Pro LGR Комерцијален одвлажнувач Storm Pro LGR Комерцијален одвлажнувач за безбедност Безбедносни забелешки Вашиот одвлажнувач од серијата Storm мора да го одржуваат и сервисираат квалификувани техничари. Одвлажнувачите за невреме се наменети за употреба само кога уредот е инсталиран во рамна и исправена положба. Ракувањето со единицата во која било друга положба може да предизвика навлегување вода…