anko LD-K1045 Корисничко упатство за безжичен котел за вода

anko LD-K1045 Упатство за употреба на безжичен котел за вода – Важни безбедносни упатства – Наменета употреба Котелот е наменет исклучиво за зовриена вода. Греењето млеко, газирани пијалоци или други течности ќе предизвика дефект или оштетување на апаратот. Апаратот е наменет само за употреба во домаќинството. Не е погоден за комерцијална употреба. ОПАСНОСТ за децата и изнемоштените…