Упатство за употреба на JETSON Electric Bike

Упатство за употреба на електричен велосипед JETSON Безбедносни предупредувања Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството за употреба и безбедносните предупредувања и проверете дали ги разбирате и ги прифаќате сите безбедносни упатства. Корисникот ќе биде одговорен за секоја загуба или штета предизвикана од неправилна употреба. Пред секој циклус на работа, операторот треба да врши…