Инструкции за пренослив Bluetooth звучник JBLQ610TMM

JBLQ610TMM Пренослив Bluetooth звучник ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА За сите производи: Прочитајте ги овие упатства. Чувајте ги овие упатства. Внимавајте на сите предупредувања. Следете ги сите инструкции. Чистете само со сува крпа. НЕ носете ги слушалките додека се полни. Не го инсталирајте овој апарат во близина на извори на топлина како што се радијатори, топлински регистри, шпорети или други апарати (вклучувајќи ampлификатори)…

Водич за инсталација на слушалки за безжични игри JBL Quantum 610

Quantum 610 Wireless Gaming Headset Упатство за инсталирање JBL QuantumENGINE Преземете JBL QuantumENGINE за да добиете целосен пристап до функциите на вашите JBL Quantum слушалки - од калибрација на слушалките до прилагодување на 3D аудио за да одговараат на вашиот слух, од создавање приспособени RGB светлосни ефекти до одредување на тоа како е стрелката на микрофонот. тон работи. JBLquantum.com/engine Барања за софтвер Платформа: Windows 10…