Прирачник за инструкции за паметен часовник на Apple HT208931

Паметен часовник на Apple HT208931 Функцијата за известување за неправилен ритам (IRNF) е мобилна медицинска апликација само за софтвер која е наменета да се користи со Apple Watch. Функцијата ги анализира податоците за пулсот за да идентификува епизоди на неправилен срцев ритам што укажува на атријална фибрилација (AFib) и обезбедува известување до корисникот. Функцијата е наменета…