Водич за корисникот на огледалото за шминка во Холивуд

Упатство за употреба на ОГЛЕДАЛО ЗА ШМИНКА НА HOLLYWOOD БЕЗБЕДНОСТ & ПРЕДУПРЕДУВАЊА Предупредување Пред да го составите вашиот холивудски LED огледало, проверете дали внимателно го прочитавте овој лист со упатства, обратете се на нив за време на инсталацијата за да се уверите дека производот е безбедно и правилно поставен. Доколку се сомневате, консултирајте се со квалификуван електричар. Исклучете го напојувањето со електрична енергија на…

anko DP352 Упатство за целосна должина Hollywood Mirror

anko DP352 Предупредувања за целосни холивудски огледала Пред да го користите овој апарат, прочитајте ги и следете ги сите предупредувања и упатства во ова упатство, дури и ако сте запознаени со овој производ. Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење освен ако тие…

anko DP317 Холивудско огледало за корисничко упатство

anko DP317 Холивудски предупредувања за огледала Пред да го користите овој апарат, прочитајте ги и следете ги сите предупредувања и упатства во ова упатство, дури и ако сте запознаени со овој производ. Овој апарат не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако не биле…