Сопственик на ALORAIR HEPA Pro 970 Air Scrubber

Сопственик на PureAiro HEPA Pro 970 ПРОЧИТАЈТЕ И ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА AlorAir Solutions INC. [заштитена по е-пошта] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ве молиме имајте предвид дека PureAiro HEPA Pro 970 треба да се користи само со делови одобрени од AlorAir. Употребата на неовластени делови или измени на машината може да ја поништи…