Упатство за употреба безжични слушалки JVC HAA7T2W

Ова упатство за корисникот обезбедува информации за производот и упатства за безжични слушалки HAA7T2W од JVC, вклучувајќи спарување со уреди со овозможен Bluetooth и контроли на допир. Усогласеноста со FCC и европските директиви се исто така вклучени. Прирачникот ги опфаќа моделите HA-A7T2 и HA-Z77T.