Сопственик на Honeywell Fire Sentry SS4 Detectors Fire and Flame Detectors

Дознајте сè за напредните карактеристики на Honeywell Fire Sentry SS4 детекторите за пожар и пламен, вклучувајќи сензори со повеќе спектар, имунитет за лажни тревоги, прилагодлива чувствителност и компатибилност со стандардните панели за аларм за пожар. Идеален за употреба во петрохемиски капацитети, постројки за когенерација, хангари за авиони и магацини.

Сопственик на Honeywell SS2 Fire Sentry Fire and Flame Detectors

Дознајте за Fire Sentry SS2 детектори за пожар и пламен со технологија со повеќе спектар за јаглеводородни и нејаглеводородни пожари. Овој кориснички прирачник опфаќа функции, апликации и многу повеќе.

Сопственик на Honeywell SS3 Digital Multi Spectrum Electro Optical Detectors Fire and Flame Detectors

Fire Sentry SS3 Digital Multi Spectrum Electro Optical Fire and Flame Detectors се дизајнирани да детектираат јаглеводородни и нејаглеводородни пожари, со карактеристики како што се широко поле наview и имунитет за лажна тревога. Ова упатство за корисникот дава сеопфатни упатства за механизмите и апликациите за работа на детекторот.