Jetson JBOLT-BLK Bolt Преклопен електрично возење на Упатство за употреба

Jetson JBOLT-BLK Bolt Преклопен електрично возење на Безбедносни предупредувања Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството за употреба и безбедносните предупредувања и проверете дали ги разбирате и прифаќате сите безбедносни упатства. Корисникот ќе биде одговорен за секоја загуба или штета предизвикана од неправилна употреба. Пред секој циклус на работа, операторот треба да ги изврши…